Talentenkracht LeerTij
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Profiel
profile

Talentenkracht Yurl van scholengroep Leertij (Zeeuws Vlaanderen)


Contactformulier

TalentenKracht
“Wie goed kijkt naar peuters en kleuters, ziet verbazingwekkende talenten. Ze blijken een kei in logisch denken, het herkennen van patronen, het vinden van hun weg, de constructie van bouwwerken... Maar vooral: ze sprankelen in hun verwondering om en nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Hoe kunnen we deze talenten bij ieder kind zo goed mogelijk in beeld brengen, behouden en ontwikkelen? Daarover gaat het onderzoeksprogramma TalentenKracht.”

In oktober 2010 is het projectplan geschreven voor vier LeerTijscholen, die alle vier graag vindplaatsschool willen worden voor TalentenKracht. Ook de peutergroepen van de vier scholen zijn gevraagd om mee te doen. Het projectplan is goedgekeurd, we zijn een partnerschap aan gegaan met de mensen van TalentenKracht met een wederzijds belang.
Centrale doelstellingen van het projectplan zijn:
•het onderzoeken en ontwikkelen van talenten van kinderen binnen de deelnemende scholen / peutergroepen
•het verdiepen van kennis op het gebied van wetenschap en techniek bij leerlingen
•het vergroten van kennis bij professionals en ouders t.a.v talentontwikkeling & wetenschap en techniek
•het bijdragen aan de ontwikkeling van het masterplan 'Ruimte voor Talent; Ruimte voor Wetenschap en Techniek'

Vanaf januari zal TalentenKracht een plaats krijgen op St Jozef in Nieuw Namen, ter Doest in Graauw, de Schakel in Vogelwaarde en Bernardus in Clinge.
Neemt u alvast eens een kijkje op  www.talentenkracht.nl

(Advertentie)
(Advertentie)